Romano Missio ry.

 


 

 


  
REPPU JA ROMANILAPSI -PROJEKTI

Kirjallisuus- ja materiaaliluettelo


Hedman, H. 1996. Romanikielen kielioppi: Sar me sikjavaa romanes. Helsinki: Opetushallitus.

Drom - romanitarinoita. Laulajainen, L. & Pirttilahti, M. 2000.

Kai Palm. 1997. Kaalengo kenti dzambena: Romanilapset laulavat. Opetushallitus.

Koivisto, V. 1994. Laavesko Liin: romani-suomi-englanti sanakirja. Helsinki: Painatuskeskus.

Kotina kolme maailmaa: Suomalaisten romanilasten kasvumahdollisuudet Ruotsissa ja Suomessa. 1991. B. Reybekiel (toim.) Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Latso Dives: Romaniväestön koulutusyksikön tiedotuslehti.

Monikulttuurisuus ja väehemmistöjen oikeudet - seminaari. 1992. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 62. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Ollikainen, M. 1995. Vankkurikansan perilliset: Romanit, Euroopan unohdettu vähemmistö. Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja 3. Helsinki: Yliopistopaino.

Romani ja terveyspalvelut: Opas terveydenhuollon ammattilaisille. (uudistettu painos) 2000. Opetushallitus.

Romanilapsen maailma: Romanokentosko bolipa. 1991. Romanilasten päivähoitotyöryhmän muistio. Sosiaali- ja terveyshallituksen raportteja 29. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Romanilapsi opintiellä: Opettajien näkemyksiä romanilasten koulunkäynnissä ilmenevistä ongelmista ja miten niihin reagoidaan. Välimäki, S. pro gradu-työ. 2000.

Romaninaisten perinteiseen pukuun liittyvät toimentulotukikäytännöt. 1999. Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 12. Helsinki: Romaniasiain neuvottelukunta.

Romanipolitiikan strategiat. 1999. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 9. Helsinki: Oy Edita Ab.

Romanit ja kirkko: Opas seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. 1999. Kirkkohallitus. Helsinki: Kirkon offsetpaino.

Romanit 21. vuosisadalla: Romanipolitiikan suuntaviivat. 1998. Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 15.

Romanioppilas koulussa: Virikkeitä ja ratkaisumalleja kulttuurierojen kohtaamiseen käytännön opetustyössä. Lillberg E. & Salvia L. 1997. Opetushallitus. Monisteita 24. Helsinki: Oy Edita Ab.

Samuelin päivä: Video romanikulttuurista. 1996. Opetushallitus.
Vuolasranta, M. 1997. Romani Tsimbako drom. Jyväskylä: Gummerus.

Suomen kulttuurivähemmistöt. 1997. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 72. Helsinki: Yliopistopaino.

Romani ja päihdehuollon palvelut 2004. Romano Missio ry, Helsinki.

Romaniukin satureppu 2001. Romano Missio ry, Helsinki.

Lisätietoja ja linkkejä saa Romano Missio ry:n kotisivuilta www.romanomissio.fi 


 
  
<-- Reppu ja romanilapsi -projektin sisällys
 
<-- Romano Mission etusivulle