Romano Missio ry.

   
 

 


 

Tuula Nyman aloitti kenttäsihteerinä
 

 Olen Tuula, 35-vuotias romaninainen. Olen kotoisin Mikkelistä, Tolffin ja Kaisan tyttö. Aikuistuessani muutin Helsinkiin, ja olen asunut täällä jo vuosia.

Nykyinen kotimme on Kannelmäessä. Tim on koulutukseltaan mielenterveyshoitaja ja palveluohjaaja. Hän toimii hoitajana Rinnekodissa. Mirjam-tytär on ensimmäisellä luokalla koulussa ja Antton-poika käy vielä päiväkotia.
 
Aiemmin olen työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriössä toimivassa Romaniasiain neuvottelukunnassa projektisihteerinä Paavo Lounelan ollessa silloin vielä pääsihteerinä. Toimistosihteerin vuorotteluvapaa sijaisuuden tein samaisessa paikassa Miranda Vuolasrannan toimiessa pääsihteerinä.
  

Tuula Nyman on Romano Mission
uusi kenttäsihteeri.
 

Opetushallituksessa toimivassa Romaniväestön koulutusyksikössä olin projektisihteerinä, josta siirryin Romano Missioon. Aloitin työni Romano Missiossa kenttäsihteerinä syyskuussa eli muutama kuukausi sitten. Romano Missio oli minulle entuudestaan tuttu työpaikka, olinhan toiminut vuonna 1996 mm. silloisen kenttäsihteerin apulaisena.

Auttaminen lähtee asiakkaan tarpeista

Auttaminen on asiakkaan tarpeista lähtevää. Luottamus siihen, että asiaa hoidetaan ja kenties saadaan jotain positiivista aikaiseksi, on suuri. Välillä tuntuu, että ihmisten odotukset ovat mittasuhteessa kaikkivoipaan.

Kunpa minulla olisi käytössä hyvänhaltian taikasauva, jolla pystyisin myötävaikuttamaan asiakkaiden ongelmakohtiin. Peruskenttätyönä teen monenlaista. Olen tarvittaessa yhteydessä eri viranomaisiin; sosiaali-, asunto-, isännöitsijätoimistoihin, seurakuntiin, eri ministeriöihin sekä myös vähemmistövaltuutettuun jne. Autan erilaisten papereiden täyttämisissä sekä soitan asiakkaan valtuuttamista asioista. Annan neuvoa ja ohjausta romaneille sekä viranomaisille.

Romanikulttuurin erityispiirteitä selvittelen päivittäin lausunnoin että puhelimitse.
Toimin konsulttina Stakesin ylläpitämässä Sosiaaliportaalissa romaniasioiden
konsulttina. Konsulttiryhmä koostuu romaniedustajista ja eri virkamiestahoista.

Teen työtäni hengelliseltä arvopohjalta, joten saan työssäni toimia kuuntelijana ja sielunhoitajana puhelimitse ja asiakaskontaktein toimistolla. Romanivanhusten kerhotoiminta on sydämeni asia, ja on kunnia olla tämän arvovaltaisen joukon seurassa. Kokoonnumme kerran kuukaudessa Kinaporin palvelutalossa. Työrupeamani on vielä niin alkutekijöissä, etten ole ehtinyt luoda kaikkia tarvittavia kontakteja.

Keskustoimistolla meillä on hyvä tiimi. Koemme, että työsuhteemme ovat toimivia, ja arvostamme toisiamme sekä tekemäämme työtä. Pyydän, että koko järjestönä saisimme sulkeutua esirukouksiinne. Rukous on se käsi, joka Jumalan kättä liikuttaa.
 

Mikkelin Tuula

 

<-- Romano Mission etusivulle

<-- Romano Boodos -artikkelit